10. Tjedan cjeloživotnog učenja u Područnom uredu Slavonski Brod

10. Tjedan cjeloživotnog učenja u Područnom uredu Slavonski Brod obilježen je mnogobrojnim aktivnostima koje su provedene u prostorima CISOK-a Slavonski Brod.

U ponedjeljak, 26. rujna 2016. Ana Jelkić, viša stručna savjetnica za profesionalno informiranje i obrazovanje održala je predavanje "Mogućnosti obrazovanja odraslih", koje je bilo namijenjeno svima koji razmišljaju o dodatnom obrazovanju ili promjeni zanimanja. Ovim predavanjem željelo se ukazati nezaposlenim osobama na važnost cjeloživotnog učenje i obrazovanja te ih informirati o mogućnostima obrazovanja na području Brodsko-posavske županije i EU. Pozivu na predavanje odazvao se velik broj nezaposlenih osoba što ukazuje na potrebu odraslih osoba za razvojem vlastitih sposobnosti, obogaćenjem postojećih znanja i unapređenjem stečenih kvalifikacija.

U utorak, 27. rujan 2016. Barbara Cvitković, stručna savjetica u CISOK-u održala je predstavljanje Vodiča za stipendije za učenike i studente u kojem su navedene stipendije koje dodjeljuju ministarstva, sveučilišta, Veleučilište Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, nekoliko općina s područja Brodsko-posavske županije te stipendije različitih zaklada i društava. Vodič je izrađen kako bi se na što pregledniji i jednostavniji način učenicima i studentima pružile informacije potrebne za snalaženje u bazama podataka i pronalaženje odgovarajuće stipendije. Predstavljanje je bilo namijenjeno učenicima završnih razreda srednjih škola i studentima s područja Brodsko-posavske županije.

Istoga dana u popodnevnih satima Gordana Alfeldi, stručna savjetnica u CISOK-u održala je vrlo zanimljivo predavanje na temu "Zanimanja budućnosti" na kojem su bili prisutni stručni suradnici osnovnih i srednjih škola i zainteresirani građani. Svrha predavanja bila je upoznati sve navedene s razvojem tržišta rada i  poželjnim zanimanjima, odnosno trenutnim i očekivanim trendovima na području obrazovanja i zapošljavanja. Predavanje se temeljilo na podacima istraživanja koje je proveo CEDEFOP (Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja) i Strategiji Europa 2020 i nudilo je konkretan prikaz potencijalno traženih zanimanja u iduće četiri godine, zanimanja koja napuštaju tržište rada te osobina koje poslodavci očekuju od mlade radne snage.

28. rujna 2016. Anita Blajer, rukovoditeljica Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje organizirala je Tribinu „Upoznajte sektor strojarstva i brodogradnje“ i Simulaciju razgovora za posao. Cilj Tribine bio je upoznati mlade nezaposlene osobe s poslodavcima s područja Brodsko-posavske županije koji zapošljavaju zanimanja ovog sektora te ih informirati o stanju na tržištu rada i mogućnostima zapošljavanja, zahtjevima poslodavaca u pogledu potrebnih kompetencija sa svrhom promicanja potrebe stalnog učenja i usavršavanja. Nakon Tribine sudionici su imati priliku sudjelovati na aktivnosti Simulacija razgovora za posao, prilikom koje su se okušali u razgovoru za posao koji su vodili poslodavci.

Učenici prvog razreda Srednje medicinske škole Slavonski Brod sudjelovali su na radionici "Protresi mozak", gdje su imali prilike naučiti brojne mnemotehnike koje će im olakšati učenje i pomoći im da što uspješnije usvajaju znanja kako u srednjoj školi tako i u budućem profesionalnom razvoju. Radionicu je provela Anita Vrbljančević, stručna savjetnica u CISOK-u Slavonski Brod.

U četvrtak, 29. rujna 2016. devet mladih osoba koje su tek završile obrazovanje imale su priliku sudjelovati na Seminaru za mlade "Uspješan početak karijere". Seminar je bio sastavljen od radionica, predavanja i grupnih informiranja te je obuhvatio sva područja koja mladima mogu koristiti prilikom traženja posla. Mladi su ovom prilikom dobili savjete o pisanju životopisa i zamolbe, ponašanju i pripremi za razgovor za posao, verbalanoj i neverbalnoj komunikaciji. Također su informirani o Garanciji za mlade, portalu Burze rada kao i o osnovama komunikacije putem elektroničke pošte.

Zadnji dan 10. Tjedna cjeloživotnog učenja u Područnom uredu Slavonski Brod obilježen je Sajmom obrazovanja, koji je i ove godine okupio velik broj učenika osnovne i srednje škole, predstavnika formalnog i neformalnog obrazovanja te druge zainteresirane građane.