7. Tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u ZadarTjedan cjeloživotnog učenja je nacionalna obrazovna kampanja čiji je cilj senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, poticanje osobne motivacije te promicanje kulture učenja.
Agencija za strukovno obrazovanje odraslih u suradnji s partnerima, od 30. rujna do 06. listopada 2013. provodi 7. Tjedan cjeloživotnog učenja.

Ove godine inicijativi se pridružuje i CISOK Zadar organiziranjem niza aktivnosti kroz 4 tematske cjeline, odnosno četiri dana:

Učenjem do poduzetništva,
Informacijska pismenost – temelj cjeloživotnog učenja,
Europska godina građana i
Uloga CISOK-a u cjeloživotnom učenju.

Aktivnosti će se odvijati u periodu od 30. rujna do 03. listopada u prostoru CISOK centra na Relji, Polačišće 3.
CISOK poziva sve zainteresirane da detalje o aktivnostima pogledaju na http://cisok.hr/aktivnosti-u-centrima te za prijave i upite kontaktiraju na e-mail: cisok-zadar@hzz.hr ili broj telefona 023/311-949.