Aktivna politika zapošljavanja - pronađi mjeru za sebeDana 27.08.2013 u prostorijama CISOK-a Zadar, održana je prezentacija pod nazivom Aktivna politika zapošljavanja - pronađi mjeru za sebe.
Voditeljica je bila gospođa Elena Jurić, rukovoditelj odsjeka aktivne politike zapošljavanja HZZ-a, koja je prisutnima predstavila paket mjera Garancija za mlade kroz različite mjere koje se odnose na stručno osposobljavanje, sufinancirano zapošljavanje, obrazovanje te javne radove za mlade. Prisutni su imali priliku informirati se o navedenim mjerama koje za cilj imaju jačanje zapošljivosti mladih, omogućavanje stjecanja radnog iskustva i bolju integraciju mladih osoba na tržište rada. S obzirom na dobru posjećenost prezentacije, slične aktivnosti će se i ubuduće provoditi sukladno potrebama naših korisnika.