Aktivnosti CISOK-a Varaždin u Tjednu psihologije


 
Predavanje „Dobro je učiti – DOBRO!“  namijenjeno učenicima srednjih škola, održano je 17.02.2015. Predavanju su se odazvali učenici Elektrostrojarske škole Varaždin koji su tom prilikom upoznali (i isprobali) različite strategije učenja  koje mogu koristiti kako bi njihovo učenje bilo što uspješnije. I sami su primijetili da strategije koje su koristili u osnovnoj školi, u srednjoj školi više ne daju zadovoljavajuće rezultate. Neki od njih planiraju nastaviti svoje školovanje na fakultetima te poznavanje različitih strategija učenja procjenjuju vrlo važnim za uspješno studiranje, a onima koji nakon srednje škole planiraju raditi istaknuli smo sve izraženiju potrebu suvremenog tržišta rada za cjeloživotnim učenjem.  Učenici su se ovom prilikom upoznali ne samo sa specifičnom temom koju smo obrađivali nego i sa CISOK-om kao mjestom na kojem mogu dobiti podršku i pomoć u bilo kojem dijelu svoje karijere.
 

 
U srijedu 18.02.2015.g., u Centru za mlade grada Varaždina održana je tribina na temu „Mladi i aktivno upravljanje karijerom“.
Ideja je bila predstaviti mladima karijerne zahtjeve i uvjete na suvremenom tržištu rada te što je važno napraviti da bi odgovorno upravljali vlastitom profesionalnom karijerom. Razgovarali smo i o volontiranju kao vidu samorealizacije i prilici za stjecanje novih vještina i iskustava.   Predstavljeno im je i gdje sve mogu potražiti pomoć i podršku prilikom donošenja karijernih odluka te usluge i aktivnosti Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri Varaždin. Svi su se prisutni aktivno uključili u raspravu o temi i postavljali konkretna  pitanja te su tribinu procijenili zanimljivom i korisnom.
 
Kroz održana predavanja, prisutnima smo nastojali kroz specifične teme približiti psihologiju, predstaviti svoju struku te pokazati širinu uključenosti psihologijske teorije i prakse u život pojedinca i zajednice.
 
Stručni tim CISOK-a Varaždin