Besplatne informatičke radionice u prostoru CISOK-a Vukovar

  U prostoru CISOK-a Vukovar planirana je provedba besplatnih radionica osnova informatike za sve zainteresirane žene. Radionice će provoditi Udruga žena Vukovar od 19. do 30. ožujka u okviru trogodišnjeg programa „Osnaživanjem do bolje integracije“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar.
Ovim programom djelovat će se u cilju osnaživanja, poboljšanja kvalitete života te stjecanja novih, korisnih znanja i vještina socijalno osjetljivih skupina - nezaposlenih žena, žena korisnica socijalne pomoći, korisnica Sigurne kuće te osoba treće životne dobi.
Trajanje radionica je 10 radnih dana, a sadržaj se prilagođava potrebama korisnica.  Za sve dodatne informacije ili predbilježbe za radionice možete kontaktirati Udrugu žena Vukovar pozivom na broj telefona 032/421-191 ili na e-mail udruge udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr.