Carpe Diem u CISOK-u Karlovac

        Projekt "Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije" predstavljen je kroz info radionicu na kojoj su prezentirane aktivnosti u koje se mlade nezaposlene osobe mogu uključiti. Spomenuti projekt je nastavak projekta ''Klub za zapošljavanje mladih Karlovac'' koji je udruga Carpe Diem provodila i koji se pokazao vrlo uspješnim budući da je od 101 korisnika (mladi nezaposleni u gradu Karlovcu) njih 55 našlo posao tijekom trajanja projekta.
 
        Nezaposleni mladi, koji se priključe Klubu za zapošljavanje, moći će usavršiti vještine pisanja životopisa, molbi za posao, izraditi video životopis, razviti tehnike samopredstavljanja, pripremiti se za razgovor za posao kroz simulacije, upoznati poslodavce s područja Karlovačke županije i još mnogo toga.
 
        Projekt i aktivnosti su predstavile trenerice Valentina Gambiroža i Karla Cikojević.