CISOK Dubrovnik održao radionicu Moj prvi životopis u Europass formatu

 
U suradnji sa Službom za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje studenata Sveučilišta u Dubrovniku, CISOK Dubrovnik je održao radionicu za studente pod nazivom Moj prvi životopis u Europass formatu.
Radionica se većim dijelom sastojala od praktičnog dijela na kojoj je svaki od polaznika  izradio svoj Europass životopis na računalu uz stručnu pomoć i podršku savjetnice.

Ovim putem se CISOK zahvaljuje SPOSS-u na odličnoj suradnji te je zbog zainteresiranosti studenata dogovorio već nekoliko radionica koje će održati na Sveučilištu u siječnju 2016. godine.