Cisok Osijek organizirao sastanak sa stručnim suradnicima srednjih škola na području OBŽ-a

 Teme sastanka bile su:
1.      Predstavljanje novih studijskih programa Sveučilišta J.J.Strossmayera
2.      Upis u srednju školu djece sa zdravstvenim poteškoćama i poteškoćama u učenju
3.      Buduća suradnja CISOK-a i srednjih škola

U prvom dijelu sastanka profesori s našeg sveučilišta predstavili su nove studijske programe:

1.      ODJEL ZA MATEMATIKU: Sveučilišni preddiplomski studij matematike, smjer matematika i računarstvo predstavio je izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović
 
2.      GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK: Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma predstavio je prof.dr.sc. Željko Koški
 
3.      FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK: Dvopredmetni preddiplomski studij sociologije
predstavio je doc.dr.sc. Željko Pavić
 
4.      PRAVNI FAKULTET OSIJEK: Sveučilišni preddiplomski studij socijalnog rada
predstavili su izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar i mag.iur. Marijan Dumančić, voditelj ureda za kvalitetu
 
5.      FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE DJELATNOSTI OSIJEK: Sveučilišni preddiplomski studij kineziologije predstavio je dr.sc. Josip Cvenić
 
U drugom dijelu sastanka kolegica Katarina Katulić iz Odsjeka za profesionalno usmjeravanje govorila je o upisima u srednju školu, konkretno, vezano uz učenike sa zdravstvenim poteškoćama i poteškoćama u učenju gdje su stručni suradnici mogli iznijeti svoja iskustva i izazove koje imaju u svojem radu s djecom s poteškoćama. Na samome kraju dotaknuli smo se budućih aktivnosti u CISOK-u te smo dogovarali buduću suradnju.