CISOK Osijek - Predstavljanje učenicima završnih razreda srednjih škola i štićenicima učeničkih domova

Tijekom listopada 2013.g. na satovima razrednog odjeljenja prezentirali smo CISOK roditeljima i učenicima završnih razreda I. gimnazije, II. gimnazije, III. gimnazije, Ugostiteljsko-turistiičke škole te štićenicima Učeničkog doma ugostiteljsko-turističke škole i srednjoškolskog đačkog doma u Osijeku. Reakcije roditelja, učenika i stručnih suradnika škola i učeničkih domova vrlo su pozitivne te smo nakon svake prezentacije dogovorili i grupne posjete učenika CISOKu s ciljem pomoći i savjetovanja oko donošenja odluke pri odabiru studija.

Tijekom studenog i prosinca 2013.g. planiramo prezentirati CISOK učenicima ostalih srednjih škola kako bi do 1.veljače 2014.g., do kada je rok za prijavu ispita državne mature, svi maturanti mogli donijeti odluku o izboru studija koji je primjeren njihovim željama i mogućnostima.

Za maturante koji ne planiraju nastavak formalnog obrazovanja, planiramo organizirati radionice koje bi im olakšale uključivanje u svijet tržišta rada (kako naći željeni posao, pisanje životopisa i zamolbe za posao, predstavljanje poslodavcu, mogućnosti prekvalifikacije, traženje posla u zemljama Europske unije i dr.)