CISOK Varaždin na Sajmu poslova

Svi oni koji su ove godine odlučili posjetiti Sajam poslova u Varaždinu, imali su priliku ostvariti osobni kontakt s poslodavcima. Isto tako, posjetitelji Sajma mogli su dobiti kratke smjernice i savjete o pisanju kvalitetne molbe i životopisa. Kroz razgovor sa CISOK savjetnicom, mogla se obaviti i završna priprema za razgovor s poslodavcima, prijaviti se za neku od planiranih radionica u CISOK-u ili dobiti stručnu pomoć vezanu uz bilo kakva karijerna pitanja.
Stručni tim CISOK-a Varaždin