CISOK Varaždin s mladima – za mlade

Iako već vlada pretpraznično raspoloženje, kod nas u Centru srijeda je protekla prilično radno. Okupili smo desetak predstavnika organizacija mladih iz naše županije kako bismo se predstavili onima koji nas još nisu imali prilike upoznati, ali i dogovorili područja suradnje.

Pregled dosadašnjih aktivnosti, iskustva rada s mladima, Nacionalni program za mlade, Strategija cjeloživotnoga profesionalnog usmjeravanja, područja i modaliteti suradnje - sve su to bile teme o kojima smo razgovarali. Zaključeno je da svi podržavaju formiranje partnerstava, ali i konkretne aktivnosti u koje bi bio uključen (i) naš Centar. Zajednička je ideja da skupnim djelovanjem pokušamo obuhvatiti što veći broj mladih ljudi, informirati ih o mogućnostima korištenja usluga cjeloživotnoga profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere, ali i uključiti ih u različite modalitete neformalnog obrazovanja. Načelno smo dogovorili i formaliziranje suradnje kroz potpisivanje partnerskih sporazuma kojima bi se definirale potrebe i obveze svakog od partnera, a kako bi suradnja time dobila kontinuitet i ozbiljnost.
S nekima od prisutnih već smo dogovorili i neke konkretne korake za uspostavu suradnje koja bi krenula početkom sljedeće godine.
Dinamika susreta, motivacija prisutnih i bogatstvo iskustava koja su podijeljena ovom prilikom spriječila su nas u namjeri da sve prisutne uslikamo, ali nadamo se da će tijekom narednih susreta za to biti prilike.

Stručni tim CISOK-a Varaždin