CISOK Vukovar na VuMi-ju

U utorak 30.svibnja 2017.godine u Vukovaru je, u okviru projekta “Info centar za mlade Vukovar”, održan 8.Dan informiranja mladih Vukovar, pod nazivom „ VuMi“ . Organizatori VuMi-ja su PRONI Centar za socijalno podučavanje i partneri :  Grad Vukovar, Europski dom Vukovar, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava Vukovarsko-srijemska i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar.
Glavni cilj VuMi-ja je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusobne suradnje u zajednici.
Sudionici su se u aktivnosti  ovogodišnjeg  VuMi -ja uključivali na više načina : on-line predstavljanjem aktivnosti i programa koje provode za mlade, predstavljanjem aktivnosti za mlade na štandovima u centru grada te kroz organizirane Informativke – radionice s različitim temama namijenjene mladima.  Tako su u Gradskoj knjižnici Vukovar su održane četiri Informativke : „Sve boje emocija“, „To se ne može meni dogoditi“, „Volontiraj u Europi“ i „Predstavi se na drugačiji način“.
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar i CISOK  Vukovar su se uključili u obilježavanje 8. Dana informiranja mladih i to on-line predstavljanjem svojih programa i aktivnosti namijenjenih mladima te postavljanjem štanda u centru grada, gdje su posjetitelji mogli dobiti informacije i materijale o našim aktivnostima i programima, načinima pisanja životopisa i molbe te načinima predstavljanja poslodavcu.