CISOK Vukovar posjetili učenici Ekonomske škole Vukovar

U četvrtak 11. listopada 2018. godine CISOK Vukovar su posjetili učenici 4. razreda Ekonomske škole Vukovar, u pratnji prof. Marije Lončar. Učenici su nas posjetili u sklopu terenske nastave tijekom obrađivanja nastavne cjeline nezaposlenosti u nastavnom predmetu Osnove ekonomije. Cilj posjeta bio je upoznavanje s radom i aktivnostima koje se provode u CISOK-u i HZZ-u, Područni ured Vukovar.
Tijekom posjeta učenicima je prezentiran ustroj rada i usluge koje pruža HZZ te postupak prve prijave na Zavod. Također, učenicima je objašnjena uloga, ciljevi rada i usluge koje nudi CISOK, uz naglasak na usluge koje maturanti mogu koristiti uz stručnu pomoć  savjetnica CISOK-a. Učenicima je predstavljeno i stanje na tržištu rada na području Područnog ureda Vukovar i Vukovarsko-srijemske županije.
Nakon prezentacije učenici su se na praktični način upoznali s portalom E-usmjeravanje i mogućnostima koje im pruža.
U nastavku  posjeta učenici su posjetili prostore HZZ-a PU Vukovar  gdje im je stručna savjetnica za zapošljavanje prezentirala svoj rad s nezaposlenim osobama. Učenici su posjetili i Ured za poslodavce te im je stručni savjetnik za zapošljavanje opisao načine, oblike i mogućnosti suradnje Zavoda s poslodavcima.
Posjet i druženje s učenicima je proteklo u vrlo ugodnoj radnoj atmosferi te je zaključeno da će se ovakav oblik suradnje nastaviti.