CISOK Vukovar u posjetu srednjim školama na području grada Vukovara

Učenicima završnih razreda prezentiraju se brojne informacije o izboru zanimanja, polaganju državne mature, upisima na fakultet, mogućnostima stipendiranja i radu preko studentskog servisa. 
Onima koji planiraju nakon završetka srednje škole potražiti svoj prvi posao pružaju se osnovne informacije o uslugama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar.
Učenici se upoznaju i s trenutnim stanjem na tržištu rada i alatima koje mogu sami koristiti kako bi što bolje istražili ponudu i potražnju  radnih mjesta.
CISOK Vukovar predstavlja se kao mjesto koje učenicima stoji na raspolaganju za sve oblike pomoći u procesu odlučivanja o budućoj karijeri.