CISOK Zagreb - Prezentacija za stručne suradnike osnovnih škola

Budući da su učenici završnih razreda osnovnih škola jedna od ciljnih skupina CISOK-a, želja nam je ostvariti uspješnu suradnju sa stručnim suradnicima u pružanju pomoći učenicima prilikom donošenja odluka o daljnjem školovanju i odabiru karijere. Na ovaj način suradnici se upoznaju sa djelovanjem CISOK-a, sa uslugama i mogućnostima koje naš Centar pruža i koje učenici osnovnih škola mogu besplatno koristiti, primjerice računalni program Moj izbor, portal Slika tržišta rada, razne brošure i priručnici te sve ostale usluge koje im mogu pomoći oko odabira zanimanja.