CISOK Zagreb sudjelovao na 38.andragoškoj konferenciji

Hrvatsko andragoško društvo okuplja stručnjake koji se bave obrazovanjem odraslih. Njegove zadaće su, između ostalih, promicanje i razvoj andragoške teorije i prakse, unapređivanje teorije i prakse formalnih i neformalnih oblika obrazovanja odraslih te razvijanje suradnje s ostalim dionicima..

Na konferenciji su aktivno sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i sporta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Savjetnica CISOK-a predstavila je CISOK kao dopunu obrazovanju odraslih. Istaknula je važnost cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja na modernom tržištu rada na kojem su sve češći prijelazi između poslova, zanimanja i obrazovanja. CISOK tako postaje početna i završna postaja u obrazovanju odraslih – usluge informiranja i profesionalnog usmjeravanja koriste osobe koje biraju program obrazovanja, a usluge samoprocjene i prikaza stečenih vještina u životopisu i na razgovoru s poslodavcem koriste nakon provedenog programa i prilikom izlaska na tržište rada.

Na konferenciji je također bilo govora o mogućnostima suradnje CISOK-a i ustanova za obrazovanje odraslih.