Cjeloživotno učenje - zašto je to (i) za mene

Znamo da je ZNANJE temeljna proizvodna snaga u ljudskom društvu i glavni uvjet njegove uspješnosti i da se zbog razlike u znanju i njegovoj primjeni države  dijele na razvijene i nerazvijene, odnosno na bogate i siromašne.  Svjedoci smo da se količina novog znanja povećava velikom brzinom i znanja stečena u tradicionalnom obrazovnom sustavu brzo zastarijevaju i nisu dostatna potrebama pojedinca i društvene zajednice. Stoga se i  suvremena strategija obrazovanja temelji upravo na načelu cjeloživotnog učenja.
U čemu je važnost koncepta cjeloživotnog učenja? U tome da:
  • je stečeno obrazovanje neotuđivo
  • obrazovanje jamči uspjeh i daje sigurnost u bolju budućnost
  • povećava samopouzdanje
  • proširuje horizonte
  • povećava prihode
  • imate posao, ali želite bolji
Europa (i razvijeni svijet) protežira ideju društva utemeljenog na znanju, koje želi osigurati trajnu zapošljivost i aktivno građanstvo.
Suvremeno tržište rada ne poznaje standardne definicije sigurnosti, kakve poznajemo, već ih je zamijenila nova definicija: FLEKSIGURNOST, kombinacija riječi fleksibilnost i sigurnost.
Koncept fleksigurnosti zahtijeva radnike koji su se spremni prilagoditi promjenama kako bi ostali na tržištu rada. Osim obrazovanja za traženija zanimanja na tržištu rada, to podrazumijeva i stjecanje specifičnih znanja (npr. učenje stranih jezika te povećanje računalne pismenosti), odnosno sve traženije specifične  emocionalne i socijalne vještine.
No, naravno da sve to ovisi i o pojedinčevoj motiviranosti za obrazovanje te dostupnosti prilika za učenje.
I u CISOK-u možete uči(ni)ti nešto za sebe i dobiti:
  • Podršku u aktivnom upravljanju karijerom kroz:
         - cjelodnevnu dostupnost prostorije i opreme Centra
         - osiguravanje informativnog materijala
         - radionice prilagođene potrebama klijenata
         - tematska predavanja / tribine
  • Pomoć u snalaženju na računalu (za pisanje molbe i životopisa, pretraživanje Interneta…)
  • Individualno savjetovanje (ukoliko je potrebno)
 
SVAKAKO DOĐITE NA PREDAVANJE 30.09.2013. U 18.00 SATI U PROSTORIJE CISOK-a VARAŽDIN!