Važne informacije

 

Obavijest o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim internetskim stranicama objavila je informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije obavlja se radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11).

Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije upravni je postupak koji podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nadležnost za provođenje postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije

1. postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom osnovnom obrazovanju radi zapošljavanja i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

2. postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za  strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, Zagreb

3. postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

4. postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

Više informacija o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: www. azoo.hr
 

Otvaranje CISOK centra u Karlovcu

U petak 25. kolovoza 2017.,  ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić otvorio je prvi Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) u Karlovcu, koji je ujedno i 12. takav centar u Hrvatskoj. 


CISOK centri središnja su mjesta za pružanje usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja najširim skupinama građana, posebno učenicima, studentima i svima ostalima koji su zainteresirani za razvoj karijere. Usluge Centra posebno su usmjerene na informiranje i savjetovanje o mogućnostima obrazovanja i stipendiranja za učenike osnovnih i srednjih škola te studente, informiranje o mogućnostima zaposlenja za nezaposlene osobe, opise zanimanja i mogućnosti obrazovanja za tražitelje zaposlenja (zaposlene osobe koje žele promjenu karijere), ali i na uspostavljanje suradnje s partnerima i dionicima u profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju, poput poslodavaca i stručnjaka za profesionalno usmjeravanje.


Navigator mjera 

U sklopu internetskog portala Burza rada razvijen je i Navigator mjera, tražilica koja svima onima koji traže posao ili žele promijeniti karijeru, omogućava da jednostavnije, brže i preglednije pretražuju Mjere aktivne politike zapošljavanja koje Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. 
 

Plan implementacije Garancije za mlade

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na svojim internetskim stranicama objavilo je da je Vlada Republike Hrvatske na 44. sjednici prihvatila Prijedlog zaključka o utvrđivanju Plana implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018.

Plan implementacije Garancije za mlade je dokument komunikacije Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji, kojim se na jednom mjestu prikazuje provedba reformi i mjera radi implementacije Preporuke Vijeća o uspostavi Garancije za mlade. Ujedno je i pretpostavka za korištenje sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih te sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih za provedbu Garancije za mlade.

Radi se o redefiniciji postojećeg Plana implementacije usvojenog 2014. godine, kojom se želi postići bolja preglednost mjera i reformi, veća usklađenost mjera s ciljnim skupinama i glavnim ciljem Preporuke, te olakšati praćenje provedbe mjera, čime se omogućuje i veća transparentnost provedbe predviđenih mjera i reformi.

Ukupan planirani iznos za izravnu provedbu mjera GZM (podrazumijeva ponudu mladoj osobi za uključivanje na tržište rada ili u obrazovanje u roku od 4 mjeseca od registracije nezaposlenosti) iznosi 1.614.531.005,49 kn.


Više informacija o Planu implementacije Garancije za mlade možete pogledati na sljedećoj poveznici: www.mrms.hr


Objavljen Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Na temelju odredbe članka 11. stavka 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donio je Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Na temelju članka 4. stavka 12. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17) ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Na temelju odredbe članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donio je Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Na temelju članka 46. stavka 6. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u j
jednokratnom iznosu
, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.
 

Objavljen Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Objavljen Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17) ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o odgovarajućem smještaju, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 52/17.


Donesen novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Hrvatski sabor na sjednici 17. veljače 2017. godine donio je novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 16/17.