Euroguidance centar Hrvatska

Nacionalni Euroguidance centar djeluje u sklopu Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ciljevi nacionalnog Euroguidance centra jesu:

 • poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područa profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj,

 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju,

 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi,

 • poticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o mogućnostima za cjeloživotno učenje u inozemstvu.


Aktivnosti koje provodi nacionalni Euroguidance centar usmjerene na različite skupine dionika jesu:
 • poticanje suradnje i mobilnost stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja na nacionalnoj i europskoj razini,

 • prikupljanje i objavljivanje informacija o novostima i primjerima dobre prakse iz područja profesionalnog usmjeravanja u Europi,

 • pružanje informacija o sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj zainteresiranim korisnicima te drugim nacionalnim centrima u Euroguidance mreži,

 • objavljivanje informacija o studijskim posjetima koji su namijenjeni stručnjacima iz profesionalnog usmjeravanja te poticanje njihovog sudjelovanja u aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje,

 • pružanje informacija o mogućnostima učenja i usavršavanja u Europi,

 • sudjelovanje u radu Euroguidance mreže,

 • pružanje informacija osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem o mogućnostima financijske potpore za međunarodnu mobilnost njihovih korisnika,

 • pružanje informacije drugim nacionalnim Euroguidance centrima o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj.


Savjetnici u profesionalnom usmjeravanju mogu putem nacionalnog Euroguidance centra:
 • dobiti informacije o novostima i primjerima dobre prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi,

 • dobiti informacije o studijskim posjetima vezanima za teme iz područja profesionalnog usmjeravanja,

 • ostvariti suradnju s kolegama u zemlji i Europi,

 • ostvariti studijski posjet za stručnjake i savjetnike u profesionalnom usmjeravanju,

 • informirati se o mogućnostima financijske potpore za mobilnost savjetnika i njihovih krajnjih korisnika.


Studenti, učenici, nastavnici, zaposlene osobe ili nezaposlene osobe na tržištu rada u nacionalnom Euroguidance centru imaju priliku:
 • dobiti informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi,

 • pronaći željeno obrazovanje ili usavršavanje u nekoj od europskih zemalja putem informacija koje im pruža Euroguidance centar,

 • saznati koji programi Europske unije potiču međunarodnu mobilnost i kako se prijaviti za financijsku potporu,

 • doznati više o mogućnostima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje koje im se pružaju i unaprijediti svoj profesionalni razvoj.