Obrazovanje nezaposlenih

Obrazovanje nezaposlenih mjera je aktivne politike zapošljavanja unutar koje se nezaposlene osobe uključuje u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada. 
 

Ovu mjeru mogu koristiti:


Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Trajanje mjere:


Do 6 mjeseci

 

Financiranje mjere:

  • Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave

  • Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.310,40 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za za upis u obrazovni program

Više o obrazovanju nezaposlenih pročitajte na: http://mjere.hr/mjere/obrazovanje-nezaposlenih/