Dnevni boravak za mlade

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi program Klub mladih „ENTER“ u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih i Gradom Šibenikom kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Klub je zamišljen tako da se kroz raznovrsne radionice razvija u smjeru naglaska na potrebu za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena, razvija kreativne potencijale i stvaralačke sposobnosti mladih i da im na taj način podigne svijest o važnosti razvijanja poduzetničkih sposobnosti i sposobnosti usmjerenih na razvoj profesionalnih vještina. Kako bi lakše mogli ostvariti te ciljeve otvara se Dnevni boravak za mlade.

                   
 
Dnevni boravak za mlade će biti otvoren svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 12:00 do 20:00 sati u prostoru „Narančaste zgrade“ na adresi Prilaz tvornici 41, Šibenik.
 
Za više informacija o aktivnostima dnevnog boravka posjetite web stranicu Udruge mladih „Mladi u EU“ (http://mladi-eu.hr/poziv-na-otvorenje-dnevnog-boravka-za-mlade/)

 
Stručni tim CISOK-a Šibenik