Dobro je učiti - DOBRO!

Stjecanje životnih vještina u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja motiviralo je veliki broj varaždinskih srednjoškolaca da posjete CISOK Varaždin. Njih 30-tak sudjelovalo je na našoj radionici „Dobro je učiti-DOBRO!“. 
Početna samoprocjena metoda koje koriste u učenju bila nam je osnova na kojoj smo gradili nova znanja vezana uz najčešće korištene strategije učenja  te načine njihove primjene za bolje i kvalitetnije učenje.  Upoznali smo ih s pojmom i primjenama mnemotehnika i kognitivnih (mentalnih) mapa, koje su procijenili poznatima, ali i do sada nekorištenima. Za kraj radionice učenici su u grupama izradili i prezentirali ostalima kognitivne mape o upravo naučenom sadržaju.
Atmosfera na radionici bila je izrazito živa i motivirajuća, učenici su bili vrlo aktivni, a djelić dojma možete steći razgledanjem fotografija s događanja.
 
 
Stručni tim CISOK-a Varaždin