Edukacija odgojitelja za razvoj inkluzivne prakse u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

 
 

 

Dana 14. i 15. travnja 2016. godine Centar znanja PROFECTUS provodi Edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika za pružanje podrške djeci s teškoćama u vrtiću. Upisi su otvoreni do 08. travnja 2016. godine, a broj mjesta je ograničen. Dvodnevna Edukacija će biti provedena u prostorima Poslijediplomskog središta Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik.
 
EDUKACIJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA ZA PRUŽANJE PODRŠKE DJECI S TEŠKOĆAMA

Trening odgojitelja i stručnih suradnika provodi se kroz radionički oblik rada što podrazumijeva aktivno sudjelovanje polaznika. Također, tijekom treninga polaznicima se prikazuju primjeri iz prakse s detaljnim opisima pojedinih metoda u radu s djecom s autizmom, intelektualnim teškoćama, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, motoričkim i senzoričkim teškoćama, i dr. Trening je namijenjen svim odgojiteljima i stručnim suradnicima predškolskih ustanova s ciljem razvoja inkluzije i poticanja rane intervencije kao najuspješnijeg pristupa u radu s djecom s teškoćama. Po završetku Treninga svi polaznici dobivaju certifikat o stečenim kompetencijama.

Trajanje Edukacije: 2 dana (20 sati), 14. i 15. travnja 2016. godine.
Broj polaznika: do 30
Mjesto provođenja Edukacije: Poslijediplomsko središte Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik

Teme:

a) Rano otkrivanje djece s teškoćama
b) Kako pozitivno utjecati na socio-emocionalni razvoj djece s teškoćama?
c) Metode rada s djecom s motoričkim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
d) Metode rada s djecom s intelektualnim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
e) Metode rada s djecom s poremećajem iz spectra autizma - prilagodba okoline i aktivnosti
f) Rad s djecom s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti - kako prepoznati da se radi o ADHD-u, što je potrebno primjeniti u radu?
g) Stvaranje pozitivnog okruženja za razvoj inkluzije
h) Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
i) Inkluzivna radionica

Ključne kompetencije koje odgojitelji i stručni suradnici stječu po završetku treninga:

a) uvesti inovacije u inkluzivnoj praksi u predškolske ustanove 
b) stvoriti pozitivno ozračje za cijeli kolektiv i djecu s teškoćama
c) poticati dobre odnose među svim zaposlenicima, kao i pozitivan odnos prema djeci s teškoćama i njihovim roditeljima
d) primijeniti nove metode u radu s djecom s teškoćama
e) detektirati odstupanja u razvoju te uputiti djecu u program rane intervencije

Za prijavu na Edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika za pružanje potpore djeci s teškoćama potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu koji se nalazi na stranici Centra www.centarprofectus.hr i dostaviti ga najkasnije do 08. travnja 2016. godine na e-mail adresu: inkluzija.profectus@gmail.com

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte Centar na e-mail: inkluzija.profectus@gmail.com ili mob. 099/24 01 004; 091/59 24 774.

 
CISOK Dubrovnik