Foto galerija

 

Okrugli stol sa stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama (CISOK Šibenik)


Erasmus +

U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja kao i saznali kako se najbolje predstaviti poslodavcu.

11. tjedan psihologije u CISOK-u Šibenik


Tjedan cjeloživotnog obrazovanja Veleučilišta u Šibeniku


Sajam obrazovanja Šibenik 2018.

21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.
21.03.2018. održan je Sajam obrazovanja u Šibeniku.

12. tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u Šibenik


Radionice za studente u CISOK-u Šibenik


Radionice za (ne)zaposlene osobe i tražitelje zaposlenja u CISOK-u Šibenik


Radionice za učenike osnovne škole u CISOK-u Šibenik


Radionice za učenike srednje škole u CISOK-u Šibenik


Predstavljanje CISOK-a Šibenik


U CISOK-u Zadar 28.03.2017. održana je radionica "Poduzetništvo - je li to za mene?"


Europski dan informiranja mladih 2017. u Zadru


Sajam poslova 2017. u Zadarskoj županiji


CISOK Zadar - sudjelovanje na Sajmu obrazovanja u sklopu 12. Tjedna cjeloživotnog učenja


Aktivnosti CISOK-a Slavonski Brod u 2016. godini


Sajam obrazovanja 2016. u CISOK-u Slavonski Brod


Razvoj karijere-cjeloživotno učenje i zapošljivost


Edukacija za savjetnike PU Slavonski Brod održana u CISOK-u


Tjedan cjeloživotnog učenja 2016. u CISOK-u Slavonski Brod


Škola socijalnih vještina u CISOK-u Slavonski Brod


Obilježen 11. Tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u Slavonski Brod


Živa knjižnica u CISOK-u


CISOK Dubrovnik održao ciklus Komunikacijske vještine za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik

CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik

Cisok Dubrovnik na promociji deficitarnih obrtničkih zanimanja u Dubrovačko neretvanskoj županiji (2017.)

Slike CISOK Dubrovnik
Slike CISOK Dubrovnik
Slike CISOK Dubrovnik
Slike CISOK Dubrovnik
Slike CISOK Dubrovnik
Slike CISOK Dubrovnik

Kamo nakon osnovne škole?-održane aktivnosti za učenike 7.-ih i 8-ih razreda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji


Održani sastanci CISOK-a Dubrovnik sa stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola

Profesionalno usmjeravanje učenika osnovnih i srednjih škola u 2017./2018. šk. godini
Profesionalno usmjeravanje učenika osnovnih i srednjih škola u 2017./2018. šk. godini
Profesionalno usmjeravanje učenika osnovnih i srednjih škola u 2017./2018. šk. godini

Predstavljanje CISOK-a studentima Sveučilišta u Dubrovniku


Klub za zapošljavanje 11.1.- 28.1.2016.


7. Sajam informiranja mladih VuMi 2016.


Zagreb: Seminar Prepoznavanje i bilježenje kompetencija

Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU
Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU
Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU

Zagreb:Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za pedagoge i psihologe u osnovnim školama 2016.

U organizaciji Euroguidance Hrvatska
U organizaciji Euroguidance Hrvatska
U organizaciji Euroguidance Hrvatska
U organizaciji Euroguidance Hrvatska

Zagreb: predavanje IRO-a o studiranju u inozemstvu 5.06.2017.


Sajam poslova Zagreb listopad 2017.


Europski dan poslodavaca 2018.

Interaktivno predavanje o obrazovnim aktivnostima HZZ-a
Interaktivno predavanje o obrazovnim aktivnostima HZZ-a
Interaktivno predavanje o obrazovnim aktivnostima HZZ-a
Interaktivno predavanje o obrazovnim aktivnostima HZZ-a

Smotra Sveučilišta u Zagrebu, 2018.


Radionica CISOK-a Zagreb za studente ALU 28.03.2017.

Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"

CISOK Zagreb: radionica na Agronomskom fakultetu 10.05.2017.


CISOK na Danu karijera u OŠ Zapruđe 2017.


3.zagrebački obrtnički sajam, 27.4.2018.

Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda
Zanimljiva predstavljanja obrtničkih zanimanja učenicima 8.razreda

Zagreb: Dojdi osmaš 2018.


Dan karijera SŠ Dugo Selo 7.11.2018.


Projekt Što ću biti kad odrastem? - prezentacije u osnovnim školama (svibanj 2017.)


O selekcijskom procesu iz prve ruke - ACG Lukaps (30.06.2017.)


Tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u Koprivnica (2. - 8.10.2017.)


E-usluge za e-građane (Sajam poslova u Križevcima, 27.10.2017.)


Sastanak sa stručnim suradnicima škola u Križevcima (17.11.2017.)


Predavanje ''Kad odrastem bit ću ...?'' u Kalinovcu (16.02.2018.)


Predavanje ''Kad odrastem bit ću ...?'' u Goli (15.03.2018.)


Predavanje ''Kad odrastem bit ću ...?'' u Koprivničkim Bregima (17.04.2018.)


Predavanje ''Kad odrastem bit ću ...?'' u Ferdinandovcu (13.04.2018.)


Promocija strukovnih zanimanja u Koprivničko-križevačkoj županiji - 1. dio (22. i 23.05.2018.)


Promocija strukovnih zanimanja u Koprivničko-križevačkoj županiji - 2. dio (28. i 29.05.2018.)