Informacije o tržištu rada

Tržište rada skupni je naziv za informacije o tržištu rada kojima mogu pristupiti učenici, studenti, nezaposlene osobe ili bilo koji drugi korisnici kojima je potrebna podrška u procesu donošenja odluke o izboru karijere. Ovaj dio portala temelji se na bogatim i raznolikim alatima za pretraživanje informacija o tržištu rada.


Portal Slika tržišta rada

Portal Slika tržišta rada naziv je za sustav informacija o tržištu rada ("labour market information system", LMIS) koji objedinjuje informacije o zaposlenosti i nezaposlenosti te visini plaća u Republici Hrvatskoj. Temelji se na kombinaciji podataka relevantnih dionika na tržištu rada (Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje) i daje pregled tržišta rada na nacionalnoj i županijskoj razini te na razini pojedinih djelatnosti.
 

Portal Statistika on-line

Portal Statistika on-line podatkovna je usluga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje uspostavljena u cilju poboljšanja javnog pristupa podacima o registriranoj nezaposlenosti i zapošljavanju. Usluga je dostupna svima s ciljem što jednostavnijeg, bržeg i preglednijeg pretraživanja podataka. Omogućeno je pretraživanje po godinama i mjesecima te po raznim obilježjima, kao na primjer po spolu, dobi, razini obrazovanja, prostornim jedinicama i dr.


Burza rada

Internetski portal Burza rada omogućava nezaposlenim osobama, ali i svima onima koji traže posao ili žele promijeniti karijeru, da jednostavnije, brže i preglednije pretražuju slobodna radna mjesta, a poslodavcima omogućava objavu slobodnih radnika i pregled dostupnih životopisa. Osim navedenog, moguće je pročitati savjete vezane uz traženje i stvaranje profesionalnih prilika te unapređenje tehnika traženja posla.


Navigator mjera

U sklopu internetskog portala Burza rada razvijen je i Navigator mjera, tražilica koja svima onima koji traže posao ili žele promijeniti karijeru, omogućava da jednostavnije, brže i preglednije pretražuju Mjere aktivne politike zapošljavanja koje Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. 
 

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Novi paket mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“ stupio je na snagu u četvrtak, 2. ožujka 2017. godine. Paket sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu. Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da se neke od mjera koriste kombinirano, uvećanje iznosa financijskih potpora i novčanih pomoći te naglasak na mjere obrazovanja i usavršavanja.