Izdan priručnik za učenike osnovnih škola “Volonterkovi savjeti”

“Volonterkovi savjeti” mogu pomoći kod uvođenja novih malih volontera u volontiranje u školama u kojima postoje volonterski klubovi ili za inspiriranje budućih volontera da se uključe. Svoju kopiju priručnika škole mogu dobiti u Volonterskom uredu Međimurja ili ga preuzeti u elektroničkom obliku.

Detaljnije o priručniku možete saznati na poveznici http://volonterski-um.eu/2015/08/24/izdan-prirucnik-za-ucenike-osnovnih-skola-volonterkovi-savjeti/
 
Stručni tim CISOK-a Varaždin