Kako je protekao Tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u Varaždin

U organizaciji Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Varaždin, a u suradnji s Centrom za mlade grada Varaždina (VAKUUM), ove smo godine organizirali i održali nekoliko aktivnosti, kao naš doprinos promociji cjeloživotnog učenja.
Tako su u našem programu svoje mjesto našle Tribina za (potencijalne) volontere, radionica Vještine javnoga nastupa, tribina Freelancing – prednosti i zamke te radionice informatičke podrške. Svaka informatička radionica provodila se kao zasebna cjelina - moguće je bilo prisustvovati samo jednoj, dvije ili na sve tri radionice, a učilo se o obradi teksta, tabličnim izračunima, prezentacijama. Radionicama informatičke podrške pri korištenju IT alata klijentima se pružila prilika za upoznavanje osnova računalne pismenosti u tri koraka! Tri radionice, tri alata – za razvoj vještina za osobnu i poslovnu primjenu. Radionice nisu postavljale dobne granice i nisu zahtijevale iznimno prethodno znanje korištenja računalom, osim temeljnog (početničkog) poznavanja rada s računalom.

Ukupno je sudjelovalo 75 zainteresiranih osoba, voditelji aktivnosti bili su naši suradnici koji su to odradili na volonterskoj bazi, a aktivnosti su popraćene od strane većine lokalnih medija, na čemu im i ovoga puta zahvaljujemo. Sve su aktivnosti provedene u suradnji s Centrom za mlade grada Varaždina VAKUUM, a uz podršku i sudjelovanje Volonterskog ureda Međimurje i varaždinskih srednjih škola.

Kako je to izgledalo, može se dijelom vidjeti (i) na fotografijama.


Stručni tim CISOK-a Varaždin