Karijerne radionice za najmlađe

Ako karijeru definiramo kao slijed radnih zadataka i poslova koje pojedinac obavlja tijekom života, možemo zaključiti da svoju karijeru započinjemo vrlo rano. A da bismo o ovom pitanju raspravile s učenicima nižih razreda osnovnih škola, pripremile smo za njih radionicu koja obrađuje središnju temu njihove trenutne karijere – temu učenja.

Kroz radionicu „ Učenje (ni)je za svakoga?“ učenike nižih razreda nekoliko osnovnih škola Varaždinske županije upoznale smo s radom CISOK-a i pojmom karijere. Zajednički smo se složili da je učenje u ovom trenutku najvažniji dio njihove karijere pa smo se posvetili tehnikama poboljšanja vlastitog učenja. Utvrdili smo da je učenje važno u svakoj dobi, da ono nikada ne prestaje te je zbog toga važno znati kako dobro učiti. Učenici su pokazali veliku znatiželju i aktivno su sudjelovali u radionicama.
Stručni tim CISOK-a Varaždin