„Lokalni program za mlade grada Šibenika“

Šibenska udruga mladih Š.U.M., u suradnji s udrugom mladih „Mladi u EU“, u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ predstavit će rezultate ispitivanja potreba mladih grada Šibenika i lokalni program za mlade grada Šibenika.
 
Rezultati će biti predstavljeni  u ponedjeljak, 29.lipnja .2015. s početkom u 18 sati. 

Ispitivanje potreba mladih je dio aktivnosti projekta „Lokalni program za mlade grada Šibenika“, a cilj kojeg je  izrada Lokalnog programa za mlade grada Šibenika, kako bi se poboljšala kvaliteta njihovog života
Projekt „Lokalni program za mlade grada Šibenika“ obrađuje 7 prioritetnih područja koja su značajna za mlade i to:
1. obrazovanje
2. zapošljavanje i poduzetništvo
3. socijalna zaštita i uključivanj
4. zdravlje i zdravstvena zaštita
5. aktivno sudjelovanje mladih u društvu
6. kultura i mladi
7. mladi u europskom i globalnom okruženju
.
 
Projekt „Lokalni program za mlade grada Šibenika“ provodi Grad Šibenik u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih Š.U.M.  i Udrugom mladih „Mladi u EU“, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih. 
 
             


Dođite na predstavljanje programa!Stručni tim CISOK-a Šibenik