"Moj izbor" sa osmašima u CISOK-u Zadar

Odabir pravog zanimanja je izazov s kojim se sureće svaki školarac, a kako bi taj izbor bio ispravan i u skladu sa učenikovim željama i mogućnostima, u CISOK-u Zadar konstantno održavamo radionice "Moj izbor". Cilj radionica je približiti učenicima uvjete, obilježja i osobine pojedinih zanimanja te na koje pojedinosti moraju obratiti pozornost prilikom odabira škole.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
        
                                               
                                                 
Radionice se održavaju cijeli tjedan te smo za vrijeme proljetnih praznika pripremili termine za individualna savjetovanja koje su učenici već prihvatili kao priliku za detaljnije savjetovanje i razmatranje upisnih opcija.