Na konferenciji „Mladi za grad“ o volonterizmu mladih Splita

U Splitu je u organizaciji udruge „MoSt“ održana konferencija „Mladi za grad“, kao završna aktivnost „MoSt“-ovog projekta osmišljavanja i organiziranja aktivnosti za mlade u prostorijama splitskih gradskih kotareva, a koji se provodio od studenog prošle godine.Udruga „MoSt“ već godinama promiče volonterstvo i aktivizam mladih. Cilj projekta „Mladi za grad“ bio je oživjeti gradske kotareve i pretvoriti ih u punktove za aktivno i organizirano provođenje slobodnog vremena mladih, sa svrhom prevencije njihovog neprihvatljivog ponašanja. Tijekom godine dana provođenja projekta, održano je mnogo raznovrsnih aktivnosti s velikim brojem sudionika, od kojih se  mnogo odlučilo i na vlastiti volonterski angažman.Na konferenciji su problematizirana pitanja volonterizma mladih, puput: imaju li mladi danas dovoljno poticajno okruženje za volonterski angažman, kakva je uloga lokalne i mjesne samouprave u razvoju i promociji njihovog volonterskog rada, je li volontiranje dio školskog kurikuluma, tradicija ili „povremeni đir“, potiče li se i kako volonterizam studenata. Osobito zanimljiv bio je dio konferencije u kojem su mladi i njihovi mentori iz škola i udruga, njih čak 18, predstavljali svoje volonterske akcije.

U stilu „MoSt“-ovog aktivističkog, nekonvencionalnog pristupa koji se provlačio kroz čitav događaj, za sve prisutne je tijekom stanke za osvježenje upriličena radionica oluje mozgova o pet specifičnih tema vezanih za volonterizam mladih.

Rezultati projekta „Mladi za grad“, kao i volonterskih akcija predstavljenih na konferenciji, u suprotnosti su s viđenjem mladih kao „pasivnih“, „nezainteresiranih“, „nemotiviranih“. Kako se moglo čuti na konferenciji, prema službenim statističkim podacima za Republiku Hrvatsku za 2015. godinu, 57% ukupnog broja volontera u našoj zemlji čine upravo mladi u dobi do 30 godina.