„Nova znanja za jednake mogućnosti“ u CISOK-u Karlovac

        Ženska grupa Karlovac „Korak“ provodi projekt „Nova znanja za jednake mogućnosti“. Projekt se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za socijalnu skrb Sisak na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.

        Korisnici projekta su nezaposlene osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, korisnici zajamčene minimalne naknade te žrtve nasilja u obitelji. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina s područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Tijekom info-radionice predstavljen je projekt i projektne aktivnosti. U nastavku pogledajte kako je izgledala radionica.