Nove radionice u CISOK Zagreb 1 centru

U CISOK-u stalno radimo na tome da našim korisnicima pružimo korisne i relevantne informacije i sadržaje koji će im pomoći u profesionalnom razvoju. Stoga smo proširili naš repertoar i od rujna se možete uključiti u dvije nove radionice: Naučite slušati pogledom! – važnost neverbalne komunikacije i Plan razvoja karijere.

Kroz nekoliko drugih radionica redovito se dotaknemo važnosti neverbalne komunikacije te smo odlučili toj temi posvetiti zasluženu pažnju. Cilj je korisnike, kroz teoriju i vježbe koje će se obrađivati na radionici Naučite slušati pogledom! – važnost neverbalne komunikacije, detaljnije upoznati sa komponentama od kojih se sastoji neverbalna komunikacija. Neverbalni aspekti naših socijalnih interakcija imaju veliku težinu ali je to ponekad zanemareno u odnosu na sadržaj poruke. Stoga želimo osvijestiti kod korisnika na koji način oni utječu na prenošenje poruke u svakodnevnoj komunikaciji.

Svatko od nas ima neke ciljeve kojima stremi i koje nastoji ostvariti. Međutim, da bi krenuli u njihovo ostvarivanje potrebno ih je koncizno utvrditi. Tu vam mi uskačemo u pomoć. Na radionici Plan razvoja karijere saznajte na koji način definirati korake koje je potrebno poduzeti te tako postavite temelje za vlastiti plan karijere.

Nadamo se da su vas opisi zainteresirali i da ćete nam se pridružiti u CISOK centru Zagreb 1, Trg hrvatskih pavlina 4, 22. rujna u 11 sati kad je na rasporedu Naučite slušati pogledom! – važnost neverbalne komunikacije, odnosno 29. rujna u 11 sati kad se održava radionica Plan razvoja karijere.

Za detaljnije informacije i prijave za sudjelovanje, molimo da nas kontaktirate na 6449-627 ili cisok-zagreb1@hzz.hr
 Slika preuzeta sa stranice www.pexels.com