Novi portal za mlade grada Dubrovnika

 Dana 22.10. 2015. u prostoru razvojne agencije grada Dubrovnika-DURA-e, Udruga Maro i Baro kroz svoj program Informativni centar za mlade-INFORMADUR predstavila je web portal za mlade s ciljem informiranja mladih o svim aktivnostima na području grada Dubrovnika, kao i poticanja suradnje i umrežavanja svih dionika uključenih za rad s mladima. Unatoč dosadašnjoj dobroj suradnji CISOK-a Dubrovnik i Informativnog centra za mlade -Informadura, ovaj portal će još više poboljšati suradnju i na novi način privući mlade na sve aktivnosti CISOK-a.

Novi portal možete pogledati ovdje.