Obavijest o promjeni lokacije

Zbog tehničkih poteškoća, CISOK Zagreb privremeno ne djeluje na adresi Ulica grada Vukovara 68. 


Možete nas kontaktirati kao i do sad na e-mail adrese: cisok-zagreb1@hzz.hr i cisok-zagreb2@hzz.hr ili na broj telefona 6449-627.