Objavljen online katalog aktivnosti i usluga za mlade na području Splita

Katalog je izradila „Info zona“, s ciljem umrežavanja i poticanja suradnje među svim ustanovama i udrugama koje se bave mladima na splitskom području.

Katalog, kojeg očekuje daljnje nadopunjavanje novim dionicima i uslugama, trenutno sadrži opis aktivnosti koje djeci i mladima nudi sljedećih devet ustanova i udruga:

Info zona
Udruga „Most“
Liga za prevenciju ovisnosti
Udruga „Domine“
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Gradsko društvo Crvenog križa
CISOK Split
Udruga DYXY
Splitski skautski zbor
 
Glavni cilj izrade kataloga je pospješiti suradnju između škola i ustanova i udruga koje rade s mladima.

Organizacije i institucije koje žele da se njihove aktivnosti i usluge objave u katalogu mogu se javiti na e-mail: darko@infozona.hr.

Katalog možete pogledati na adresi:

http://infozona.hr/sadrzaj/pdf/online-katelog-usluga-i-aktivnosti-u-splitu.pdf