Odabir srednje škole - kako roditelji mogu pomoći

Tijekom ožujka u CISOK-u Zadar održana su četiri predavanja za roditelje na temu "Odabir srednje škole - kako roditelji mogu pomoći?".
Na samom početku predavanja predstavljeni su srednjoškolski obrazovni programi, kao i razlike između pojedinih programa, nakon čega je slijedilo informiranje o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima na području Zadarske županije, kako bi roditelji barem donekle stekli pregled stanja na tržištu rada.
Nakon uvodnog dijela, roditelji su upoznati s načinom i elementima vrednovanja pri upisu u srednje škole. Objašnjen im je postupak upisa u umjetničke škole, način na koji učenici mogu ostvariti pravo na dodatne bodove s obzirom na uspjeh u znanju i/ili sportu, kao i na temelju posebnih okolnosti u kojima su odrastali, a koji su mogli negativno utjecati na njihov školski uspjeh.Također, pojašnjen im je postupak elektronskih prijava i posebno naglašena važnost prijave obrazovnih programa ovisno o prioritetu, kao i poštivanje zadanih rokova.
Na samom kraju predavanja, roditeljima su podijeljeni informativni letci s popisom svih srednjoškolskih programa u Zadarskoj županiji i predmetima značajnima za upis, kako bi roditelji i učenici na vrijeme bili upoznati sa zahtjevima pojedinih škola. 
Roditelji su pokazali veliki interes za predavanja te su prezentirani sadržaj procijenili korisnim i detaljnim.
U travnju nastavljamo s predavanjima te u nastavku možete preuzeti poziv za roditelje s popisom novih termina predavanja.