Održan okrugli stol : Usluge CISOK-a Vukovar za učenike osnovne škole

 Dana 31. siječnja 2018. u prostorijama CISOK-a Vukovar održan je okrugli stol pod nazivom „Usluge CISOK-a za učenike osnovne škole“. Na okruglom stolu sudjelovali su stručni suradnici osnovnih škola s područja grada Vukovara i okolice.

Teme okruglog stola bile su :
 • prezentacija usluga CISOK-a i portala e-Usmjeravanje
 • postupak dobivanja stručnih mišljenja o profesionalnom usmjeravanju pri HZZ-u
 • dogovor oko grupnih informiranja učenika 8. razreda
 • Ankete o profesionalnim namjerama učenika
 • sklapanje Sporazuma o suradnji.
            Na početku su sudionici upoznati s novim prostorom i uslugama CISOK-a Vukovar namijenjenim učenicima osnovne škole. Predstavljen je i portal e-Usmjeravanje na način da su istaknute mogućnosti portala koje stručni suradnici mogu iskoristiti u svojem radu s učenicima, ali i prednosti koje pružaju stručne suradnice u CISOK-u. Posebna važnost usmjerena je na upitnik Moj izbor: upitnik interesa i kompetencija, postupak njegova rješavanja i značenje koje imaju rezultati odnosno popis zanimanja koja upitnik preporučuje.

  Dogovorena je daljnja suradnja u obliku dolaska učenika osmih razreda u prostor CISOK-a Vukovar i održavanja grupnih i individualnih informiranja učenika. Predloženo je proširivanje aktivnosti za učenike sedmih razreda osnovne škole, u obliku radionica, detaljnije predstavljanje deficitarnih i popularnih zanimanja, predstavljanje obrazovnih programa srednjih škola u prostorijama CISOK-a te rad s roditeljima učenika.  
  Stručnim suradnicima podijeljene su Ankete o profesionalnim namjerama učenika i dogovoren je termin povrata ispunjenih anketa. Dogovoreno je da će stručni suradnici u CISOK upućivati neodlučne učenike kao i potencijalne pripadnike NEET skupine.
Prezentiran je i postupak sklapanja Sporazuma o suradnji te se razgovaralo o mogućim aktivnostima koje će biti predmet sporazuma.

Zaključeno je kako postoji još prostora za unaprjeđenje suradnje CISOK-a Vukovar i osnovnih škola u području profesionalnog usmjeravanja, a glavni zaključci Okruglog stola te aktivnosti koje će biti provedene u sljedećem razdoblju su:
 • razvoj daljnje suradnje u organizaciji dolaska učenika na grupna informiranja u CISOK
 • uključivanje učenika sedmih i  nižih razreda u aktivnosti CISOK-a Vukovar
 • organiziranje predstavljanja obrazovnih programa srednjih škola te deficitarnih i popularnih zanimanja u prostoru CISOK-a Vukovar
 • planiranje terenske nastave u prostorima CISOK-a Vukovar
 • organiziranje sastanaka s roditeljima učenika osmih razreda s ciljem kvalitetnijeg informiranja u procesu profesionalnog usmjeravanja
 • intenzivnija suradnja CISOK-a Vukovar i osnovnih škola na identifikaciji učenika koji su u riziku od kasnije socijalne isključenosti
 • nastavak suradnje vezano uz ispunjavanje Anketa o profesionalnim namjerama učenika
 • sklapanje Sporazuma o suradnji između CISOK-a Vukovar i osnovne škole
 • dostava prijedloga osnovnih škola za proširenje suradnje osnovnih škola i CISOK-a Vukovar.