Održan okrugli stol : Usluge CISOK-a Vukovar za učenike srednje škole

 Dana 6. prosinca 2017. u prostorijama CISOK-a Vukovar održan je okrugli stol pod nazivom „Usluge CISOK-a za učenike srednje škole“. Na okruglom stolu sudjelovali su stručni suradnici i ravnatelji srednjih škola s područja grada Vukovara i okolice.
Teme okruglog stola bile su :
 • prezentacija usluga CISOK-a i portala e-Usmjeravanje
 • dogovor grupnih informiranja učenika završnih razreda
 • ankete o profesionalnim namjerama učenika
 • sklapanje Sporazuma o suradnji
           
Na početku su sudionici upoznati s novim prostorom i uslugama CISOK-a namijenjenim učenicima završnih razreda srednje škole. Predstavljen je i portal e-Usmjeravanje na način da su istaknute mogućnosti portala koje stručni suradnici mogu iskoristiti u svojem radu s učenicima, ali i prednosti koje pružaju stručne suradnice u CISOK-u. Posebna važnost usmjerena je na upitnik Moj izbor: upitnik interesa i kompetencija, postupak njegova rješavanja i značenje koje imaju rezultati odnosno popis zanimanja koja upitnik preporučuje.
Dogovorena je daljnja suradnja u obliku dolaska učenika završnih razreda u prostor CISOK centra i održavanja grupnih i individualnih informiranja učenika. Predloženo je proširivanje aktivnosti za učenike nižih razreda srednje škole, u obliku debata, detaljnije predstavljanje deficitarnih i popularnih zanimanja, te rad s roditeljima učenika.  
Stručnim suradnicima podijeljene su Ankete o profesionalnim namjerama učenika i dogovoren je termin povrata ispunjenih anketa. Dogovoreno je da će stručni suradnici u CISOK upućivati neodlučne učenike kao potencijalne pripadnike NEET skupine.
Prezentiran je i postupak sklapanja Sporazuma o suradnji te o mogućim aktivnostima koje će biti predmet sporazuma.
Zaključeno je kako postoji još puno prostora za unaprjeđenje suradnje CISOK-a Vukovar i srednjih škola u području profesionalnog usmjeravanja, a glavni zaključci Okruglog stola te aktivnosti koje će biti provedene u sljedećem razdoblju su:
 • organiziranje radnog sastanaka s razrednicima završnih razreda srednjih škola
 • razvoj daljnje suradnje u organizaciji dolaska učenika na grupna informiranja u CISOK
 • uključivanje učenika nižih razreda u aktivnosti CISOK-a 
 • organiziranje predstavljanja studijskih smjerova te deficitarnih i popularnih zanimanja u prostoru CISOK-a
 • organiziranje predstavljanja srednjih škola - učenici srednjih škola predstavljaju svoju školu zainteresiranim učenicima završnih razreda osnovne škole
 • planiranje terenske nastave u prostorima CISOK-a u Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulumu
 • organiziranje sastanaka s roditeljima učenika završnih razreda s ciljem kvalitetnijeg informiranja u procesu profesionalnog usmjeravanja
 • intenzivnija suradnja CISOK-a Vukovar i srednjih škola na: ranoj identifikaciji učenika koji odustaju od srednjoškolskog obrazovanja s ciljem prevencije socijalne isključenosti
 • nastavak suradnje vezano uz ispunjavanje Anketa o profesionalnim namjerama učenika
 • sklapanje Sporazuma o suradnji između CISOK-a Vukovar i srednje škole
 • dostava prijedloga srednjih škola za proširenje suradnje srednjih škola i CISOK-a Vukovar.