Održan okrugli stol : Usluge CISOK-a za učenike osnovne škole

Teme okruglog stola bile su :
  • prezentacija usluga CISOK-a Vukovar
  • predstavljanje portala e-Usmjeravanje
  • dogovor grupnih informiranja učenika završnih razreda
  • ankete o profesionalnim namjerama učenika
  • postupak dobivanja stručnih mišljenja o profesionalnom usmjeravanju pri HZZ-u
  • rasprava
           
     Na početku su sudionici upoznati s novim uslugama CISOK-a namijenjenim učenicima osnovne škole. Predstavljen je i portal e-Usmjeravanje na način da su istaknute mogućnosti portala koje stručni suradnici mogu iskoristiti u svojem radu s učenicima, ali i prednosti za samostalno korištenje učenika. Posebna važnost usmjerena je na upitnik Moj izbor: upitnik interesa i kompetencija, postupak njegova rješavanja i značenje koje imaju rezultati odnosno popis zanimanja koja upitnik preporučuje.
     Dogovorena je daljnja suradnja u obliku posjeta školama i održavanja grupnih informiranja učenika osmih razreda. Predloženo je proširivanje aktivnosti za učenike nižih razreda osnovne škole, u obliku radionica o profesionalnom usmjeravanju, detaljnije predstavljanje deficitarnih i popularnih zanimanja, te rad s roditeljima učenika.  
     Stručnim suradnicima podijeljene su Ankete o profesionalnim namjerama učenika i dogovoren je termin povrata ispunjenih anketa. Predloženo je utvrđivanje učenika s većim teškoćama u donošenju odluke o upisu pomoću Ankete, koji će potom biti upućeni u CISOK.
     Prezentiran je i postupak dobivanja stručnih mišljenja o profesionalnom usmjeravanju učenika te vremenski rokovi u kojima će se pojedine aktivnosti odvijati. Istaknuti su neki problemi s kojima se susreću učenici poput nepostojanja obrazovnih programa koji se preporučaju te općenito malog broja obrazovnih programa na području Vukovara.
     Sudionici su izrazili zadovoljstvo ovakvim sastancima te su predložili da se usvoji tradicija održavanja barem jednog sastanka godišnje. Zaključak Okruglog stola je kako postoji još puno prostora za unaprjeđenje aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i kako je svaki oblik suradnje s CISOK-om dobrodošao.