Održana INFORMATIVKA - predstavljanje rezultata projekta „I-Strategija”

 PRONI Centar za socijalno podučavanje/Info centar za mlade Vukovar proveo je aktivnost Informativka – predstavljanje rezultata projekta „I-Strategija” na kojoj je sudjelovalo 17 osoba i to 9 mladih i 8 predstavnika raznih institucija/ustanova/udruga/organizacija.
Informativka se održala u srijedu, 28.prosinca 2016. godine u 11:00 sati u prostoru Info centra za mlade Vukovar na adresi 204. vukovarske brigade 43, Vukovar.
Projekt „I-Strategija” kojeg je proveo PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz program Erasmus+ završio je u srpnju 2016. godine i kao rezultat proizašao je dokument „Strategija informiranja mladih na području grada Vukovara” u čijem kreiranju je sudjelovalo 222 osobe iz Vukovara i to 201 mlada osoba (15-30 godina) i 21 donositelj odluka (predstavnici raznih institucija/ustanova/udruga/organizacija koji na bilo koji način informiraju mlade).

Detaljnije o samoj Informativki možete pronaći ovdje.