Održana radionica "Prevencija prigovora"

 U utorak 15.10.2013. održana je cjelodnevna edukacija na temu „Prevencija prigovora“. Sudjelovali su djelatnici Područnog ureda Varaždin, sa svrhom jačanja kompetencija potrebnih za kvalitetan rad s klijentima Zavoda za zapošljavanje. Teme radionice uključivale su područje odnosa s klijentima, komunikacijskih vještina, važnost neverbalne komunikacije, asertivno ponašanje, ali i samoprocjenu vlastitih kapaciteta i područja za razvoj svakog djelatnika.