Otvoren natječaj za stipendije Libertas Foundation

Otvoren je natječaj za stipendiranje učenika obrtničkih zanimanja za školsku godinu 2017./2018. koje dodjeljuje Libertas Foundation u suradnji s udrugom DEŠA- Dubrovnik.
 
Libertas Foundation je udruga iseljenih Hrvata iz San Pedra, Kalifornija koja humanitarnim akcijama pomažu programe korisne zajednici. Jedan od programa je i zaklada “Ante i Evelyn Mrgudić” kroz koju se ove stipendije kontinuirano dodjeljuju od 2003. godine. Kroz ovaj natječaj godišnje se stipendira 10 – 12 učenika obrtničkih zanimanja.
 
Stipendiju mogu zatražiti svi koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- pohađaju obrtničku školu ili je namjeravaju najesen upisati
- žele se vratiti u svoje mjesto boravka nakon školovanja,
- dobri su i uzorni učenici,
- potječu iz obitelji lošijeg imovinskog stanja,
- žive u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
 
Stipendija iznosi 1.000 USD za školsku godinu.
 
Molbe će se zaprimati od kraja školske godine do 1. kolovoza 2017.
 
Uz molbu učenici trebaju priložiti:
- kopiju zadnje svjedodžbe,
- potvrdu o materijalnom stanju obitelji (kopiju obrasca zadnje plaće ili mirovine ili potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti oca ili majke)
- preporuku razrednika ili ravnatelja  osnovne ili zanatske škole (ukoliko se radi o učenicima osmih razreda molimo u preporuci naznačiti za koju se školu/smjer učenik prijavljuje)
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom do 1. kolovoza 2017. u
ured DEŠE, Frana Supila 8, 20 000 Dubrovnik, s napomenom – „ZA STIPENDIJE“.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 020/311-625.