Početak informiranja učenika završnog razreda osnovne škole

Učenici osnovnih škola Smiljevac, Bartula Kašića i Šimuna Kožičića Benje završili su informiranje o upisima u srednju školu.