Poludnevno događanje „Priprema projektnih ideja i projekata za natječaje Varaždinske županije u 2016. godini“ u CISOK-u Varaždin

U prostoru CISOK-a Varaždin u utorak 26. siječnja 2016. godine s početkom u 16:30 sati održavat će se poludnevno događanje koje organizira Pučko otvoreno učilište Varaždin u okviru aktivnosti Programa JAKO. Na događanje se pozivaju svi predstavnici organizacija civilnoga društva s područja Varaždinske županije.

Događaj se djelomično veže uz objavu najavljenoga natječaja Varaždinske županije za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva, a dio je i plana Programa JAKO za sustavan rad na osnaživanju kapaciteta organizacija civilnoga društva i razvoj lokalnih zajednica.
Sve detalje o navedenoj radionici i načinu prijave možete pronaći na internetskim stranicama Programa JAKO (http://programjako.info/2016/01/19/poludnevno-dogadanje-priprema-projektnih-ideja-i-projekata-za-natjecaje-varazdinske-zupanije-u-2016-godini-varazdin-26-01-2016/#more-13670).

Očekujemo Vas u CISOK-u Varaždin!
Stručni tim