Posjeta kolegica iz Područnog ureda Sisak varaždinskom CISOK-u

Danas su nam u kratki radni posjet došle predstojnica i kolegice iz Područnog ureda Sisak. Pregledale su naš Centar, predstavile smo im aktivnosti koje stoje na raspolaganju našim korisnicima te izazove s kojima se u svakodnevnom radu susrećemo. Žamor i radna atmosfera grupe gimnazijalki koja je u to vrijeme bila na računalima ispunjavajući Moj izbor upotpunila je pozitivan dojam koji su, kako kažu, stekle o našem CISOK-u.

Stručni tim CISOK-a Varaždin