POZIV NA PREDAVANJE: Prvi profesionalni odabir - kako roditelji mogu pomoći?

Odabir zanimanja velika je i složena odluka o kojoj treba dobro razmisliti. Upravo zbog toga važna je i uloga roditelja u procesu donošenja ove vrste odluke. Djeca su svakodnevno izložena utjecaju različitih ljudi, vršnjaka, učitelja, televizijskih zvijezda. No, više je istraživanja pokazalo da roditelji ipak imaju najveći utjecaj kad se pred djecu postavljaju složene odluke poput odluke o odabiru budućeg zanimanja.
Važnost karijernog usmjeravanja očituje se u tome da se prevenira nepromišljen i ishitren izbor zanimanja koji vodi nezadovoljstvu, gubitku motivacije i možda odustajanju od daljnjeg školovanja, ali i pomogne pri usklađivanju sposobnosti, interesa i zahtjeva tržišta rada.
Kad govorimo o tržištu rada,  izbor daljeg obrazovanja i zanimanja diktiran je i trenutnom i budućom ponudom i potražnjom, pri čemu su neka zanimanja više, a  neka manje tražena.  Međutim i promjene na tržištu su puno brže nego prije pa se određena zanimanja razvijaju, dok druga izumiru. Prilagođavanje promjenama, cjeloživotno učenje i razvoj vještina upravljanja karijerom postalo je imperativ današnjeg doba.
Najčešći razlozi koji su izvor problema kod izbora srednje škole su nepoznavanje dovoljnog broja zanimanja, odnosno nepoznavanje različitih obilježja zanimanja;  površno i pogrešno procjenjivanje sebe i svojih mogućnosti;  nedovoljno razlikovanje interesa i sposobnosti; biranje zanimanja prema izboru prijatelja, željama roditelja, kao i nedostatak informacija o svijetu rada i uvjetima upisa i mogućnostima školovanja. Sve to dodatno otežava donošenje ove prve karijerne odluke.
Prepoznavši važnost podrške roditelja pri profesionalnom usmjeravanju učenika završnih razreda u CISOK-u Varaždin provodimo grupna i individualna informiranja i savjetovanja roditelja. Roditelji  tijekom ovih aktivnosti  dobivaju smjernice kako djeci biti pomoć i podrška u donošenju njihove prve (samostalne) karijerne odluke. Što je sve važno uzeti u obzir pri odabiru budućeg zanimanja, kako prepoznati djetetove interese i sposobnosti te gdje ga uputiti na kvalitetne izvore informacija, teme su s kojima roditelje pri tome upoznajemo i osnažujemo ih kako bi bili efikasniji u tom dijelu svoje uloge.
Ovim putem pozivamo sve roditelje osmaša da se prijave na naš broj telefona: 042 302 179 ili e-mail: cisok-varazdin@hzz.hr te 13.06.2017. ili 27.06.2017. u 15:00 sati prisustvuju na predavanju na ovu temu. 

Stručni tim CISOK-a Varaždin