Predavanje: Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem
 “Nikad ne sumnjaj da mala grupa ljudi može promijeniti  svijet, uistinu to je jedino što ga je ikad i mijenjalo”
Margaret Mead
 


Što je volontiranje?
Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volontiranju.
Zakon o volontiranju možete pronaći ovdje.
 
Tko je volonter?
Volonter je fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.
 
Tko može volontirati?
Volontirati može svaka osoba koja je zainteresirana za darovanje svog vremena, znanja, vještina i sposobnosti za dobrobit nekog ili nečega.
Volontirati mogu i maloljetne osobe po uvijetima propisanim Zakonom o volontiranju.
 
Gdje se može volontirati?
Prema Zakonu organizator volontiranja može biti udruga, zaklada i fundacija, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (dakle neprofitne pravne osobe). Iz tog proizlazi da se volontirati može u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zaštiti okoliša, zdravstvu, školstvu, znanosti i u svim drugim segmentima društvenog života u kojima volonter može dati svoj doprinos, a za koji neće ostvariti materijalnu dobit.
 
Koristi od volontiranja za potencijalne volontere:
  • razvijanje razumijevanja za društvene probleme i suosjećanja s drugima
  • učenje socijalnih vještina i razvijanje moralnog i etičnog koncepta
  • korisno provođenje slobodnog vremena
  • prva profesionalna iskustva i stjecanje prakse što omogućava lakše zapošljavanje (Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje)
  • nova poznanstva s različitim društvenim skupinama
  • osjećaj korisnosti i pripadnosti, te zadovoljstva zbog pomaganja drugima
  •  ....
 
Kako dokazati gdje ste volontirali i koliko dugo, te koja ste znanja i vještine stekli tijekom volontiranja?
Potvrdom o kompetencijama stečenim volontiranjemDođite 16.05.2018. u 13:00 sati u CISOK Šibenik i saznajte više o Volonterskom centru "Pozitiva", mogućnostima volontiranja te o tome što je Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, kada se izdaje, koja područja obuhvaća te u koju svrhu se koristi.

 DOĐITE! OČEKUJEMO VAS!


Stručni tim CISOK-a Šibenik