Predavanje za maturante Privatne gimnazije Dubrovnik

Održano je predavanje za maturante Privatne gimnazije Dubrovnik u Centru za mlade pod nazivom Visoko obrazovanje. Predavanje je u suradnji s INFORMADUROM-Info centrom za mlade Grada Dubrovnika održala savjetnica CISOK-a Dubrovnik koja je upoznala maturante s  visokim učilištima u Hrvatskoj, Bolonjskom procesu, vrstama studija te razlici stručnih I sveučilišni studija. Učenici su se također  upoznali s aktivnostima INFORMADURA portalom i novim prostorom Udruge. Osim toga, učenici su imali priliku čuti i obrazovne programe DIU Libertasa koje je predstavila njihova studentica.
Maturanti su bili zadovoljni te su iskazali interes za individualni dolazak u CISOK.