Predavanje za maturante strukovnih škola Slavonskog Broda

CISOK Slavonski Brod je u dogovoru sa svim strukovnim školama s područja grada proveo predavanja za učenike završnih trećih razreda u kojima je obradio teme važne za učenike koji prelaze iz sustava obrazovanja na tržište rada. Ovakva predavanja su se pokazala kao potreba budući da se mlade osobe ne snalaze  na tržištu rada nakon završetka škole te su im potrebne početne informacije o funkcioniranju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pravima i obvezama koje mogu ostvariti te uslugama i aktivnostima CISOK-a. Ovime je nastavljena uspješna suradnja sa strukovnim školama s područja grada. Ovim predavanjima prethodila su predavanja za učenike četvrtih razreda strukovnih škola na kojima su učenicima ponuđene informacije o uvjetima zapošljavanja ili nastavka obrazovanja.